Možnosť vytvorenia „info pultu“ naberala konkrétne rozmery a reálne sme sa začali zaoberať riešením dizajnu z čoho vznikli prvé náčrty a myšlienka začala dostávať reálny smer.