Od myšlienky sa dostávame k reálnemu projektu a máme už dotiahnutý dizajn takmer do finálnej podoby. Začali sa nám už vynárať aj prvé technické nedostatky ale všetko počas dizajnovania šikovný dizajnéri s ktorými sme vytvorili super tím odstránili a doladili podľa našich predstáv.